De idyllisch aan de Schelde gelegen Sint-Jan Onthoofdingkerk gaat terug tot de 14e-15e eeuw en werd daarna verschillende keren verbouwd.

De stroming van de Schelde veroorzaakte namelijk verzakkingen in de kerk en ook de krijgsverrichtingen tijdens de godsdienstoorlogen waren verwoestend.

Pas in 1681 was de kerk volledig hersteld en kreeg ze een nieuwe patroonheilige. Daarvoor was de patroonheilige Sint Gorik, een heilige die vooral bedreven was in het bevrijden van gevangenen. Deze heilige werd voor Schellebelle gekozen wegens de legende* rond het ontstaan van de kerk

* “Ridder Hugo Papejans De Morchoven, heer van de vrijheerlijkheid van Ertbrugge, vertrok als overtuigd christen naar de kruistochten. Hij werd gevangen
genomen door Saraceense zeerovers. 

Na jarenlang gevangenschap beloofde hij plechtig aan God een kerk te bouwen op de plaats waar hij voor het eerst zijn geliefde Schellebelle zou weer zien. Daarop werd hij door een engel uit zijn boeien bevrijd, door de lucht meegevoerd naar de oevers van de
Schelde, alwaar hij zijn belofte volbracht.”