voor viool, altviool en cello…, gespeeld op altviool en piano

Beethoven – Schubert, Famous Arrangements for Viola and Piano