Het complex van het klooster Sint Vincentius à Paulo op de Margote dateert uit 1875. In september van dat jaar werden de nieuwe schoollokalen ingezegend. De zusters, met uitzondering van die van de kantschool, bleven voorlopig op het Dorp gehuisvest.

Op 30 augustus 1877 werd de kapel en het nieuwe klooster ingewijd door de E.H. deken van Dendermonde. In juli 1893 werd op het bestaande klooster een verdieping bijgebouwd en werd de kapel vergroot.

De glasramen werden in 1896 in het hoogkoor van de kapel geplaatst. Het klooster, en dan voornamelijk de oudste delen, werden volgens de gangbare neogotische principes opgetrokken. Door de aanwending van kruismonogram in natuursteen, trapgevels en sierbanden in natuursteen, wordt gerefereerd naar de middeleeuwse bouwtradities.

De aankleding van de kapel is nog grotendeels oorspronkelijk neogotisch: het houten plafond met gekleurde ribben die rusten op blauwe hardstenen consoles, de spitsbogen in de ramen, de ramen en de versiering in het hoogkoor. De drie glasramen in het hoogkoor stellen respectievelijk Sint-Jozef, de Moeder Gods en

 

Sint-Vincentius voor. Het schilderij op doek in het hoogkoor is een afbeelding van de koren der engelen. In de beide zijgevels van de kapel zitten vijf eenvoudige glasramen die verschillende deugden beklemtonen.

Links heeft men de volgende deugden: sterkte, rechtvaardigheid, liefde, hoop en geloof.

Rechts: matigheid, voorzichtigheid, zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid.

bron : Tijdschrift Heemkundige Kring Wichelen, 22ste jaargang, nr 2, 1996